PREUS I FUNCIONAMENT DEL MENJADOR-CUSTÒDIA

  •          Horari del servei de menjador-custòdia: des de les 14:00 hores fins les 15:50 hores.
  •           Es prega la màxima puntualitat per tal de no interferir en el bon funcionament del menjador (horari de recollida: des de les 15:30 h fins les 15:50 h)
  •           El menú del menjador el servirà el càtering de s’Olivera.
  •     Cada principi de mes s’informarà dels menús a les famílies, juntament amb el preu del mes sencer.
  •            Les causes que suposaran la immediata supressió del dret d’utilització del servei de menjador-custòdia són:

-     L’incompliment de les normes de comportament de manera reiterada.

-      La falta del pagament.

-      Reiterades faltes de puntualitat a l’hora de recollida dels alumnes.

          PREUS I PAGAMENTS:

 

ALUMNE/A DIARI:     6,50 €

ALUMNE/A ESPORÀDIC/A:   7,50 €

El preu variarà en funció dels dies lectius.

Mes complet: es pot pagar de dues maneres:

- Transferència bancària els 5 primers dies del mes.

- A oficines de 13 a 14 hores. Heu de portar l’import exacte dins un sobre els 5 primers dies del mes.

Si pagau un dia esporàdic, abans de les 9:00 h, deixareu a la bústia de les oficines l’import exacte dins d’un sobre, amb el nom de l’alumne/a, curs i  data.

MENÚ: Novembre.pdf